KFH-Urlaub
Image default
Angebote

NIEUW WETSVOORSTEL WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

NCZ is vanaf 2013 samen met andere belangenpartijen bezig geweest voor betere rechten voor cliënten en voor cliëntenraden. Zoals het  verplicht instellen van het recht op een scholings budget, inspraak door cliënten,  professionele ondersteuning voor cliëntenraden, instemmingsrecht voor cliëntenraden.

De gekozen opzet voor deze conceptwet WMCZ (een Mammoetwet een samenvoeging van wetten) riep veel vragen en weerstand op. In 2013 splitste het kabinet het voorstel (Wcz) in vijf delen. Het cliëntenrecht is daar een deel van geworden.

WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 2018

Op 21 december 2017 werd een nieuw voorstel voor de wettelijke regeling van medezeggenschap van cliënten ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018” moet de huidige WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) vervangen. De inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg worden met de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ) 2018 versterkt.

De medezeggenschap moet worden verbetert, door het aanpakken van een aantal struikelblokken waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen. Deze wetswijziging alleen zal niet volstaan. Tegelijkertijd zal op een aantal punten ook verandering van de cultuur noodzakelijk zijn.

De verwachte effecten van de nieuwe wet WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 2018 zullen bijvoorbeeld te zien zijn in de bekostiging van cliëntenraden, die beter wordt geregeld. De cliëntenraden zullen instemmingsrecht op een aantal beslissingen krijgen. Kleine zorgaanbieders, waar in de regel niet meer dan tien personen zorg verlenen, zullen niet langer verplicht zijn om een cliëntenraad te hebben. De mogelijkheden  voor cliëntenraden en aanbieders om afspraken te maken die afwijken van deze wettelijke regeling worden daardoor verruimd. Hierdoor wordt maatwerk mogelijk. Nieuwe vormen van medezeggenschap moeten daarmee de ruimte krijgen. Ook moeten cliënten die langdurig in een instelling verblijven (of hun vertegenwoordigers) de gelegenheid krijgen om inspraak uit te oefenen op aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Met andere woorden, zorgaanbieders kunnen met deze WMCZ wet met cliëntenraden afspraken op maat gaan maken over de wijze van medezeggenschap. Zo kunnen zorgaanbieders voor zichzelf een goed tegenspel van cliënten organiseren dat berust op een groot draagvlak van betrokken cliënten.

 

https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/