KFH-Urlaub

Angebote

NCZ is vanaf 2013 samen met andere belangenpartijen bezig geweest voor betere rechten voor cliënten en voor cliëntenraden. Zoals het  verplicht instellen van het recht op een scholings budget, inspraak door cliënten,  professionele ondersteuning voor cliëntenraden, instemmingsrecht voor cliëntenraden. De… Continue Reading…

Archives